Sale komputerowe

Dzień liczby pi

Co roku organizujemy "DZIEŃ LICZBY PI". Na potrzeby tego przedsiewzięcia stworzyliśmy stronę www.

www.liczbapi.lo9.szczecin.pl